Ät fem portioner av grönsaker, frukt och bär dagligen

Tips för kloka val

Ät fullkornsbröd och -gröt

Tips för kloka val

Använd vegetabiliskt matfett på brödet

Tips för kloka val

Ät fisk åtminstone två gånger i veckan

Tips för kloka val

Välj fettfri mjölk för måltiden

Tips för kloka val

Drick vatten för att släcka törsten

Tips för kloka val

Välj lättsaltade livsmedel

Tips för kloka val

De nya kostrekommendationerna för barnfamiljer uppmuntrar familjerna att äta tillsammans

De nya kostrekommendationerna för barnfamiljer, Tillsammans kring matbordet (Syödään yhdessä), betonar vikten av kostfostran, stöd då barn lär sig äta och gemensamma matstunder i familjen. Rekommendationerna omfattar familjens matvanor från och med det att en graviditet planeras fram till att barnet når tidig vuxen ålder. En expertgrupp som tillsatts av generaldirektören vid Institutet för hälsa och välfärd (THL) har sammanställt de nationella rekommendationerna. Statens näringsdelegation har godkänt rekommendationerna och de publiceras tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd (THL).

 

5.2.2016

Folkpensionsanstalten (FPA) och Statens näringsdelegation (VRN) meddelar 1.2.2016: Rekommendationen om måltider för högskolestuderande har omarbetats

Genom rekommendationen främjar man näringsläget hos de studerande, deras hälsa och studieenergi och försäkrar sig om att studentmåltiderna är av god kvalitet. Rekommendationen har uppdaterats så att den följer de nyaste näringsrekommendationerna. 

 

1.2.2016

Näringsdelegationen rekommenderar att man i högre grad ersätter icke-joderat salt med joderat

I avsikt att förbättra jodläget hos befolkningen rekommenderar Statens näringsdelegation (VRN) att livsmedelsindustrin börjar använda joderat salt som innehåller 25 mikrogram jod per kg salt (µg/g). Senaste sommar rekommenderade VRN att joderat salt används i hemmen och vid massbespisning. Nu breddas rekommendationen att gälla hela livsmedelsindustrin.  Näringsdelegationen beräknar att man så kan höja befolkningens intag av jod till den tidigare goda nivån.  Totalintaget av salt ska man ändå försöka minska på grund av saltets skadliga inverkningar på hälsan. Det rekommenderade intaget av salt är högst fem gram per dygn. 

 

10.2.2015

Arkiv

vrn-nakkileipa-poika.jpg : 33 kB

Kosten utgör en viktig del av hälsan

Kosten och motionen är de viktigaste grundstenarna för vår hälsa. En hälsosam kost och tillräcklig daglig motion främjar hälsan och minskar risken att insjukna i många ickesmittande sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2 diabetes, osteoporos och vissa typer av cancer. Med rätt matval kan vi också främja tandhälsan.


Näringsrekommendationer för: