Erityisohjeet ja rajoitukset

Ravintoon liittyen on nähty tarpeelliseksi antaa väestölle joitakin erityisohjeita tai tiettyihin elintarvikkeisiin kohdistuvia rajoituksia.

Jodi

Toimenpidesuositus väestön jodin saannin parantamiseksi (10.2.2015)

Jodin lähteet - Hyvän ruokavalion aineksia (10.2.2015) 

Kuva jodin luontaisista ja lisätyistä lähteistä saatavana julkaisut/kuva-arkisto.

 

D-vitamiinivalmisteet

D-vitamiinivalmisteiden käyttösuosituksiin tarkennuksia (3.6.2014)

Kalan syönti

Kalan hyvistä ravitsemuksellisista ominaisuuksista huolimatta Itämerestä, etenkin Pohjanlahdesta ja Suomenlahdesta peräisin olevaa pyydettyä lohta ja silakkaa syömällä voi altistua tavanomaista suuremmille määrille terveydelle haitallisia dioksiineja ja PCB-yhdisteitä. Sisävesien petokaloista, etenkin hauesta, mutta myös meressä elävästä hauesta, voi saada tavanomaista suurempia määriä metyylielohopeaa. Mitä iäkkäämpi kala, sitä enemmän se on ehtinyt kerätä vierasaineita. Näistä syistä on Elintarviketurvallisuusvirasto Evira antanut lapsille, nuorille ja hedelmällisessä iässä oleville erityissuositukset kalojen käytöstä. 

Kalan syöntisuositus

 

Maksan syönti

A-vitamiini on rasvaliukoinen vitamiini, joka varastoituu maksaan. Maksan A-vitamiinipitoisuudet ovatkin korkeammat kuin minkään muun ruoka-aineen  Maksan liiallinen saanti voi aiheuttaa terveysriskejä erityisesti sikiölle ja pienille lapsille  Sen vuoksi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, valtion ravitsemusneuvottelukunta ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat antaneet alle kouluikäisille lapsille erityissuositukset maksan ja maksaruokien käytöstä. Lisäksi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Kansanterveyslaitos ovat antaneet suosituksen maksan ja maksaruokien käytöstä raskauden aikana.

Maksan ja maksaruokien käyttösuositus

 

 

 

 

 

 

 

 

Suositukset: