Koululaiset

Valtion ravitsemusneuvottelukunta julkaisi vuonna 2008 suositukset kouluruokailulle. Niiden tarkoituksena on antaa suuntaviivat kuntapäättäjille, koulujen ruokahuollosta vastaaville sekä kouluille kouluaikaisen ruokailun järjestämiseksi. Suosituksissa annetaan ohjeita mm. koulujen ruokailuajoista, aterioista ja niiden ravintosisällöstä. Lisäksi käsitellään ruoka-aineiden valintaa ja annetaan ohjeita kouluaterian ravitsemuksellisen laadun arvioimiseksi.

Kouluruokailun käsikirja - laatueväitä koulutyöhön

Kouluruokailusuosituksia voidaan täydentää Opetushallituksen julkaisemalla kirjalla Kouluruokailun käsikirja, Laatueväitä koulutyöhön.Kirjassa esitellään asiantuntijoiden näkemyksiä ja kokemuksia siitä, miten hyvin järjestetty kouluruokailu tarjoaa mahdollisuuksia sekä ravitsemus-, terveys-, tapa-, kulttuuri- ja ympäristökasvatuksen tehostamiseen että oppiaineiden ja eri toimijoiden välisen yhteistyön lisäämiseen.  Kirjassa annetaan myös vinkkejä siitä, millä tavoin kouluruokailu voidaan järjestää osana kunnan ruokapalvelua ja opetussuunnitelmaa, ja annetaan esimerkkejä hyviksi koetuista käytännöistä. Ravitsemusta käsittelevä osa perustuu Valtion ravitsemusneuvottelukunnan vuonna 2005 julkaisemiin suosituksiin. Kirja on tarkoitettu koulun koko henkilökunnalle sekä kunnissa kouluruokailusta päättäville henkilöille.

Seija Lintukangas, Marjaana Manninen, Annikki Mikkola-Montonen, Päivi Palojoki, Merja Partanen, Raija Partanen. Kouluruokailun käsikirja. Laatueväitä koulutyöhön. Opetushallitus, Helsinki 2007, 157 s. Hinta 16 €. ISBN 978-952-13-2953-1.

Tilaus: myynti@oph.fi, www.oph.fi/verkkokauppa, puh. 7747 7450, fax 7747 7475.


Suositukset: