Ikääntyneet

Ikääntyneiden ravitsemukseen perehtynyt asiantuntijaryhmä on valmistellut ikääntyneiden ravitsemusuositukset, joiden tavoitteina on selkeyttää iäkkäiden ihmisten eri elämänvaiheessa ravitsemukseen liittyviä eroja ja ravitsemushoidon tavoitteita. Suositukset on annettu valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksina ja ne on julkaistu Editan kustantamina maalis-huhtikuun vaihteessa 2010.

Julkaisuun sisältyvä ruokailun seurantalomake ja siihen liittyvä annostaulukko voidaan ladata sähköisenä tästä:

Ruokailun seurantalomake

Annostaulukko

Lomakkeet ja lisätietoa ikääntyneiden ruokailusta löytyy myös osoitteesta                                       http://www.muistiasiantuntijat.fi/memo.php?udpview=readsrc=db25114sid=83issue=2012-04lang=fi

Ikääntyneiden virhe- tai aliravitsemusriskin arvioinnissa käytettävät MNA-lomakkeet löytyvät suomenkielisinä oheisen linkin takaa:

MNA-lomakkeet


ikaantyneet.kansi.jpg

Ravitsemussuositukset ikääntyneille2010.pdf (1,97 Mt)

Ravitsemussuositukset ikääntyneille, 78 s. ISBN 978-951-37-5747-2, julkaisun hinta painettuna on 22 € (sis. alv).

Tilaukset Edita Publishing Oy, asiakaspalvelu puh. 020 450 05 tai  Verkkokirjakauppa


 

Suositukset: