Kasviksia, hedelmiä ja marjoja viidesti päivässä

Kaikki viisaat valinnat

Valitse vähäsuolaisia tuotteita

Kaikki viisaat valinnat

Syö täysjyväviljaa päivittäin

Kaikki viisaat valinnat

Syö kalaa ainakin kahdesti viikossa

Kaikki viisaat valinnat

Käytä kasvimargariinia leivälle

Kaikki viisaat valinnat

Rasvaton maito on hyvä ruokajuoma

Kaikki viisaat valinnat

Vesi on paras janojuoma

Kaikki viisaat valinnat

D-vitamiinivalmisteiden käyttösuosituksiin tarkennuksia

 Tammikuussa 2014 julkistettuihin ravitsemussuosituksiin sisältyy myös ohjeistuksia D-vitamiinivalmisteiden käytöstä eri ikäryhmillä. Vuonna 2010 annetut erilliset D-vitamiinivalmisteiden käyttösuositukset on todettu joiltain osin ristiriitaisiksi uusien D-vitamiinin saantisuositusten kanssa. Vaikeuksia on ilmennyt siinä, miten näitä suosituksia pitäisi soveltaa käytäntöön. Tämän vuoksi on katsottu aiheelliseksi tarkentaa ja päivittää aikuisväestölle annettuja suosituksia D-vitamiinin lisätarpeesta valmisteiden muodossa. Lisätarvesuositus on annettu saannin turvaamiseksi niissä tilanteissa, jolloin ruokavalio ei sisällä riittävästi D-vitamiinipitoisia ruoka-aineita. D-vitamiinivalmisteiden tarpeettoman suurta käyttöä on siis syytä välttää.

 

3.6.2014

Uudet ravitsemussuositukset toimivat hyvin Kuopiossa

 Uudet ravitsemussuositukset on otettu kiitettävästi käyttöön Kuopion seudulla, jossa ne toimivat paitsi ruokasuunnittelun pohjana, myös ruokapalveluiden kilpailutuksessa laatukriteereinä sekä perusterveydenhuollon tukena. Valtion ravitsemusneuvottelukunta on lähtenyt jalkauttamaan uusia suosituksia maakuntiin ja ensimmäinen tilaisuus järjestettiin 1.4. Kuopiossa.

 

9.4.2014

Ravitsemuslaatu esiin ruokapalveluiden kilpailutuksessa – hinta ei saa yksin ratkaista

Henkilöstöravintoloissa valmistettiin vuonna 2011 noin 72 miljoonaa ja julkisen sektorin keittiöissä yhteensä 419 miljoonaa ateriaa. Näiden aterioiden ravitsemuslaadulla on suuri merkitys suomalaisten ravinnonsaannille ja terveydelle. Ruokapalveluissa tarjottavan ruoan laatuun pitää vaikuttaa jo kilpailutusvaiheessa. Tilaajan käsissä on, ratkaiseeko kilpailutilanteessa hinta vai vaaditaanko tarjottavalta ruoalta myös hyvää ravitsemuksellista laatua. Kilpailutuksen tueksi on nyt tuotettu käytännönläheinen työväline. Sydänliiton koordinoiman työryhmän laatima  malliasiakirja auttaa ravitsemuslaadun huomioon ottamista ruokapalveluita kilpailutettaessa. 

 

18.2.2014

Arkisto

vrn-nakkileipa-poika.jpg : 33 kB

Ravitsemus on tärkeä osa terveyttä

Ravinto ja liikunta ovat terveytemme tärkeimpiä peruskiviä. Terveellinen ruokavalio ja riittävä päivittäinen liikunta edistävät terveyttä ja vähentävät riskiä sairastua moniin ei-tarttuviin tauteihin kuten sydän- ja verisuonitauteihin, 2 tyypin diabetekseen, osteoporoosiin ja eräisiin syöpätyyppeihin. Oikeanlaisilla ruokavalinnoilla voimme myös edistää hammasterveyttä.

Suositukset: