Kasviksia, hedelmiä ja marjoja viidesti päivässä

Kaikki viisaat valinnat

Valitse vähäsuolaisia tuotteita

Kaikki viisaat valinnat

Syö täysjyväviljaa päivittäin

Kaikki viisaat valinnat

Syö kalaa ainakin kahdesti viikossa

Kaikki viisaat valinnat

Käytä kasvimargariinia leivälle

Kaikki viisaat valinnat

Rasvaton maito on hyvä ruokajuoma

Kaikki viisaat valinnat

Vesi on paras janojuoma

Kaikki viisaat valinnat

Suomalaisilla lievä jodin puutos, jodin saantia parannettava

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kannanotto

Suomessa aloitettiin vuosisadan puolivälissä lisäämään suolaan jodia, minkä ansiosta jodinpuutoksesta aiheutuva struuma hävisi lähes kokonaan.  Suomalaisten joditila oli 1960-luvulta lähtien erinomainen vuosikymmenien ajan. Asia ei kuitenkaan ole muuttuneiden ruokatottumusten vuoksi enää itsestäänselvyys. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tutkii parhaillaan suomalaisten jodin saantia, joka on ollut laskussa tällä vuosituhannella.  FINRISKI-tutkimusten ja WHO:n määrittelemien tavoitearvojen mukaan suomalaisilla aikuisilla on lievä jodin puutos. Valtion ravitsemusneuvottelukunta suosittelee jodin saannin lisäämistä.

 

13.8.2014

D-vitamiinivalmisteiden käyttösuosituksiin tarkennuksia

 Tammikuussa 2014 julkistettuihin ravitsemussuosituksiin sisältyy myös ohjeistuksia D-vitamiinivalmisteiden käytöstä eri ikäryhmillä. Vuonna 2010 annetut erilliset D-vitamiinivalmisteiden käyttösuositukset on todettu joiltain osin ristiriitaisiksi uusien D-vitamiinin saantisuositusten kanssa. Vaikeuksia on ilmennyt siinä, miten näitä suosituksia pitäisi soveltaa käytäntöön. Tämän vuoksi on katsottu aiheelliseksi tarkentaa ja päivittää aikuisväestölle annettuja suosituksia D-vitamiinin lisätarpeesta valmisteiden muodossa. Lisätarvesuositus on annettu saannin turvaamiseksi niissä tilanteissa, jolloin ruokavalio ei sisällä riittävästi D-vitamiinipitoisia ruoka-aineita. D-vitamiinivalmisteiden tarpeettoman suurta käyttöä on siis syytä välttää.

 

3.6.2014

Uudet ravitsemussuositukset toimivat hyvin Kuopiossa

 Uudet ravitsemussuositukset on otettu kiitettävästi käyttöön Kuopion seudulla, jossa ne toimivat paitsi ruokasuunnittelun pohjana, myös ruokapalveluiden kilpailutuksessa laatukriteereinä sekä perusterveydenhuollon tukena. Valtion ravitsemusneuvottelukunta on lähtenyt jalkauttamaan uusia suosituksia maakuntiin ja ensimmäinen tilaisuus järjestettiin 1.4. Kuopiossa.

 

9.4.2014

Arkisto

vrn-nakkileipa-poika.jpg : 33 kB

Ravitsemus on tärkeä osa terveyttä

Ravinto ja liikunta ovat terveytemme tärkeimpiä peruskiviä. Terveellinen ruokavalio ja riittävä päivittäinen liikunta edistävät terveyttä ja vähentävät riskiä sairastua moniin ei-tarttuviin tauteihin kuten sydän- ja verisuonitauteihin, 2 tyypin diabetekseen, osteoporoosiin ja eräisiin syöpätyyppeihin. Oikeanlaisilla ruokavalinnoilla voimme myös edistää hammasterveyttä.

Suositukset: