Kasviksia, hedelmiä ja marjoja viidesti päivässä

Kaikki viisaat valinnat

Valitse vähäsuolaisia tuotteita

Kaikki viisaat valinnat

Syö täysjyväviljaa päivittäin

Kaikki viisaat valinnat

Syö kalaa ainakin kahdesti viikossa

Kaikki viisaat valinnat

Käytä kasvimargariinia leivälle

Kaikki viisaat valinnat

Rasvaton maito on hyvä ruokajuoma

Kaikki viisaat valinnat

Vesi on paras janojuoma

Kaikki viisaat valinnat

Makeis-, jäätelö- ja virvoitusjuomavero tulisi muuttaa terveysperusteiseksi koskemaan laajemminkin lisättyä sokeria

Valtion ravitsemusneuvottelukunta (VRN) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) katsovat, että makeis-, jäätelö- ja virvoitusjuomaveron tulisi jatkua ja sen lainsäädännöllinen perusta muuttaa terveysperusteiseksi. Samalla veron tasoa tulisi nostaa ja veropohjaa laajentaa. Hallitusohjelmaan kirjattua makeis-, jäätelö- ja virvoitusjuomaveron korotusta ei esitetä enää uudessa talousarviossa. Sen sijaan makeisiin ja jäätelöön kohdistuvan veron poistamisesta on vastikään sovittu hallituksessa. Nyt veron piirissä olevien tuotteiden runsaasta kulutuksesta seuraa tutkitusti kansanterveyden kannalta haitallisia seurauksia mm. nuorten lihominen ja suunterveyden heikkeneminen. Suomessa väestön lihominen ja siitä johtuvien sairauksien yleisyys kuormittavat terveydenhoitoa ja aiheuttavat lisääntyvää kansantaloudellista taakkaa. Verotukselliset toimenpiteet ovat tehokkaita ja kattavia koko väestön terveyttä edistävien ruokavalintojen tukemisessa ja terveyden edistämisessä.    

 

28.10.2015

Uudet lapsiperheiden ruokasuositukset julkisesti kommentoitavina

Uudet lapsiperheiden ravitsemussuositukset antavat luotettavaa, tieteelliseen näyttöön perustuvaa tietoa erityisesti terveydenhuollon, ruokapalvelujen ja lasten terveyden edistämisen parissa työskentelevien ammattilaisten työn tueksi. Uusi, " Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille" -kirja korvaa sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2004 antamat ”Lapsi, Perhe ja Ruoka” -kirjan suositukset. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asettaman kansallisen työryhmän laatimista suosituksista kerättiin syyskuussa perusteltuja, tutkimusnäyttöön perustuvia muutos- ja/tai korjausehdotuksia.  Kommentointiaika on päättynyt 30.9.2015. Kommentointeja tuli yli 100  useilta eri tahoilta. Kiitämme saamistamme kommenteista. Suositusten julkaisemisesta päättää valtion ravitsemusneuvottelukunta.

Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille: Kommentoitava versio ja kommentointilomake

THL:n ajankohtaista (uutinen )

 

9.9.2015

Uutta oppimateriaalia ruokasuosituksista

Valtion ravitsemusneuvottelukunta on tuottanut koulujen ruokakasvatukseen sekä ravitsemusneuvontaan ja ryhmäohjaukseen soveltuvaa aineistoa. Nyt "Terveyttä ruoasta - hyvän ruokavalion aineksia" -suositukseen voi tutustua myös videon avulla. Video, ruokakolmio ja lautasmalli toimivat yhdessä opetus- ja ohjausmateriaaleina. Ruokakolmio- ja lautasmallikuvia, joissa on tilaa muistiinpanoille voi käyttää myös oman syömisen arviointiin.

  Kuvamateriaali Julkaisut/Kuva-arkisto

 

28.8.2015

Arkisto

vrn-nakkileipa-poika.jpg : 33 kB

Ravitsemus on tärkeä osa terveyttä

Ravinto ja liikunta ovat terveytemme tärkeimpiä peruskiviä. Terveellinen ruokavalio ja riittävä päivittäinen liikunta edistävät terveyttä ja vähentävät riskiä sairastua moniin ei-tarttuviin tauteihin kuten sydän- ja verisuonitauteihin, 2 tyypin diabetekseen, osteoporoosiin ja eräisiin syöpätyyppeihin. Oikeanlaisilla ruokavalinnoilla voimme myös edistää hammasterveyttä.

Suositukset: